Kontakty

 
Kontaktná adresa:
 
Obchodné meno: Ing. Miroslav Novotný – BOZPON
 
Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Novotný ml.
 
Adresa: Košická 11, 066 01 Humenné
 
IČO: 47 119 420
 
DIČ: 1079513061
 
tel.: 0915 088 472
 
 
bankové spojenie: Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.
    Č. účtu.: 0447285030 / 0900             
    IBAN: SK17 0900 0000 0004 4728 5030
    BIC: GIBASKBX
 

web: http://www.bezpecnost-prace.sk

 
 
 
Kontaktná adresa:
 
Obchodné meno: Ing. Miroslav Novotný – SAFETYNOV
 
Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Novotný st.
 
Adresa: Košická 11, 066 01 Humenné
 
IČO: 40 572 820
 
DIČ: 1034166309
 
tel.: 0905 632 999
 
 
bankové spojenie: Peňažný ústav: UniCredit Bank
    Č. účtu.: 6826599002 / 1111
    IBAN: SK37 1111 0000 0068 2659 9002
    BIC: UNCRSKBX